« terug naar vorige pagina

Geestelijke gezondheidszorg GGZ

Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk.

Inleiding

Bij emotionele of psychische problemen wordt uw huisarts ondersteund door Nico de Vos, onze Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten.

De POH-GGZ heeft de juiste kennis en achtergrond om u binnen uw eigen huisartsenpraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten.

Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH-GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In veel gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk.

Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen?

U kunt met diverse klachten bij de POH-GGZ terecht. Zowel sociale als psychische problemen, overspannenheid, slaapproblemen, piekeren, rouwverwerking, depressie, opvoedkundige problemen, mentale begeleiding bij een chronische aandoening of andere problemen waar u zelf niet uit kunt komen, zijn zaken waarbij de POH-GGZ u hulp kan bieden of u kan helpen een passende oplossing te vinden.

In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de POH-GGZ of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling.

Doorverwijzingen

De mogelijkheden die er zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn divers. Daarom is het goed om te weten dat de POH-GGZ als deskundig en betrouwbaar aanspreekpunt voor u klaar staat om u met alle kennis en ervaring zo goed mogelijk te helpen. De POH-GGZ kan in samenspraak met u en de huisarts besluiten om u door te verwijzen naar hulpverlening die u nog beter van dienst kan zijn. U kunt hierbij denken aan een GZ psycholoog, GGZ instelling of maatschappelijk werk via de sociale wijkteams. De POH-GGZ is op de hoogte van al deze soorten hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren.

Medicatie

De POH-GGZ schrijft zelf geen medicijnen voor. Mocht dit echter nodig zijn, dan kan uw huisarts dit doen.

Uw privacy

Alle gesprekken met de POH-GGZ zijn strikt vertrouwelijk. De POH-GGZ zal alleen met uw huisarts bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn en welke doelen u samen wilt bereiken.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland.  Na het eerste gesprek zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Kosten

Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Annuleren van een gesprek

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw afspraak gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

Meer informatie over psychische klachten:

https://www.mirro.nl/onlinezelfhulp/aandeslag/